dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

4IZ562 - Řízení datové kvality - mimosemestrální kurz

Základní charakteristiky předmětu

Stručné představení předmětu

Předmět představuje průnik témat přednášených na katedrách KIZI, KIT a KSA. Klade si za cíl seznámit studenty s rolí dat ve firmě, problémy, které mohou plynout z nedostatečné kvality těchto dat, a metodami, pomocí kterých lze kvalitu dat zlepšovat. Semestrální práce spočívá v simulaci skutečných činností realizovaných v praxi v oblasti řízení kvality dat. Pokrývá jak audit současného stavu kvality dat, tak implementaci nápravných opatření. Použitá data jsou sice uměle vygenerována, ale s využitím znalostí o datech reálných.

Podrobná osnova předmětu

Požadavky na úspěšné absolvování kurzu

Písemný test / zkouška z témat probíraných na přednáškách a cvičeních (40%)

Semestrální práce (60%)

Struktura semestrální práce

Literatura ke studiu

Základní literatura

Doporučená literatura

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch