dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Téma 01: Kritické zhodnocení odolnosti metod pro získávání znalostí z databází vůči nekvalitním datům
ISISBPDP
Téma 02: Metody pro vizualizaci znalostí
ISISBPDP
Doporučené zdroje:
Téma 03: Možnosti použití regulárních výrazů při řízení datové kvality
ISISBPDP
Téma 04: Formy začlěnění dodatečných znalostí při KDD
ISISBPDP
Téma 05: Rozšíření nástroje SAS Enterprise Miner o metodu Guha
ISISBPDP
Téma 06: Monitoring datové kvality pomocí byznys pravidel
ISISBPDP
Téma 07: Úloha profilace v řízení datové kvality
ISISBPDP
Téma 08: Význam referenčních zdrojů v řízení datové kvality
ISISBPDP
Téma 09: Význam kanonického datového modelu pro řízení datové kvality
ISISBPDP
Téma 10: Využití standardizace při řízení datové kvality
ISISBPDP
Téma 11: Využití Bayesovských sítí pro generování umělých dat
ISISBPDP
Téma 12: Rozšiřování funkcionality nástroje TOS MDM
ISISBPDP
Doporučené zdroje
Téma 13: Obohacování dat o externí zdroje
ISISBPDP
Téma 14: Návrh a realizace PDI (Partner Data Integration), unifikované báze system-of-record
ISISBPDP
Téma 15: Návrh a realizace MDM HUB na platformě TOS ESB (Enterprise Service Bus)
ISISBPDP
Téma 16: Big Data Quality
ISISBPDP
Doporučené zdroje

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch