dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

4IZ210 - Zpracování informací a znalostí

Požadavky na úspěšné absolvování

Náplň cvičení

Termíny průběžných testů

Pokyny pro vypracování 1. úkolu: CI studie

Termíny pro odevzdání a struktura bodování prvního úkolu

Část úkolu Termín odevzdání Maximální počet bodů
CI studie v MS Word St 24.10.2012 23:59 14 bodů
Prezentace CI studie St 31.10.2012 na cvičení* 5 bodů
Oponentura CI studie Ne 28.10.2012 23:59** 6 bodů
* Předpokládaná délka prezentace max 10 min.
** Oponenturu je nutné v daném termínu zaslat oponovanému týmu.

Pokyny pro vypracování 2. úkolu: Produktový katalog

Doporučený postup pro vytvoření produktového katalogu

 1. Nadefinování elementů popisujících produkty;
 2. Odladění regulárního výrazu pro validaci jednoho z elementů;
 3. Editace schématu - přidání elementů a datových typů;
 4. Vytvoření XML dokumentu a naplnění daty;
 5. Validace XML dokumentu;
 6. Editace XSL šablony - zakomponování nových / změněných elementů, editace vzhledu přímo v šabloně a v CSS souboru;
 7. Vygenerování XHTML dokumentu pomocí nástrojů KernowSaxon nebo Oxygen. Doporučuji použít stabilní verzi KernowForSaxon.

Kritéria hodnocení produktového katalogu

Doporučený postup pro extrakci informací z CI zprávy

 1. CI zprávu uložte ve formátu txt;
 2. Zeditujte metadata ke zprávě (název týmu, název souboru se zprávou) v souboru metadata-sample-settings.xml;
 3. Zeditujte soubor metadata.xsl: zkopírujte a upravte element ‹infotype› pro každý regulární výraz;
 4. Pomocí nástroje KernowSaxon nebo Oxygen pusťte metadata-sample-settings.xml proti šabloně metadata.xsl. Výsledkem bude soubor metadata-sample-result.xml;
 5. Upravte šablonu metadata-result_style.xsl pro vygenerování XHTML dokumentu z metadata-sample-result.xml;
 6. Pomocí nástroje KernowSaxon nebo Oxygen vygenerujte XHTML dokument.

Kritéria hodnocení extrakce pomocí regulárních výrazů

Termíny pro odevzdání a struktura bodování druhého úkolu

Část úkolu Středeční skupina Maximální počet bodů
Produktový katalog St 21.11.2012 23:59 6 bodů
Regulární výrazy St 28.11.2012 23:59 6 bodů

Pokyny pro vypracování 3. úkolu: Asociační pravidla v Lisp Mineru

Termíny pro odevzdání a struktura bodování třetího úkolu

Část úkolu Pondělní skupina Páteční skupina Maximální počet bodů
Vytvoření asociačních pravidel v nástroji Lisp Miner Alespoň 1 týden před zkouškou Alespoň 1 týden před zkouškou 11 bodů
Vytvoření analytické zprávy v nástroji Sewebar Alespoň 1 týden před zkouškou Alespoň 1 týden před zkouškou 4 body
Vytvoření zprávy pro lékaře v nástroji Sewebar Alespoň 1 týden před zkouškou Alespoň 1 týden před zkouškou 4 body

Prezentace ze cvičení

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch