dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

Témata postupových prací

T01: Možnosti využití dat v jednotlivých vertikálách s ohledem na jejich kvalitu

T02: Master Data Management - porovnání přínosů / nákladů

T03: Kritické zhodnocení role datového stewarda v řízení dat / informací

T04: Dopad metrik výkonnosti řízení dat do výkonnosti firmy

T05: Porovnání míry dopadu nekvalitních dat v soukromém a státním sektoru

T06: Metody pro doplňování chybějících záznamů

T07: Metody pro unifikaci a deduplikaci

T08: Efektivní metody auditu datové kvality / informací

T09: Kritické zhodnocení významu obohacování dat o externí datové zdroje

T10: Benchmark nástrojů pro řízení kvality dat / informací

T11: Etické aspekty implementace expertních systémů

T12: Návrh expertního systému

T13: Návrh forem vizualizace získaných znalostí

T14: Možnosti začlenění doménových znalostí do metod získávání znalostí z databází

T15: Vliv datové kvality na získávání znalostí z databází

T16: Úskalí získávání znalostí z textových dokumentů

T17: Trendy v oblasti znalostního managementu

T18: Kritické faktory úspěšnosti implementace znalostního managementu

T19: Možnosti využití znalostí v rámci vybrané oblasti řízení

T20: Možnosti využití inteligentních agentů

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch